De Gehangene en healing in de tarot

De Gehangene en healing in de tarot

De Gehangene in de tarot is een kaart met veel diepgang, waaraan zovelen voorbij gaan.
Als je naar de symboliek van de Gehangene in de tarot gaat kijken, dan is het eerste dat opvalt, dat de Gehangene ondersteboven in de boom hangt.

De symboliek van Gehangene in de tarot

In de oudere en originele Rider Waite versies van de tarotkaart de Gehangene (zie middelste kaart op de foto) zie je een stralenkrans om het hoofd van de Gehangene als symbool van het bereiken van Verlichting.

Regelmatig hoor je dat mensen zeggen dat ze inzichten en wijsheid hebben gekregen door de moeilijkere ervaringen in het leven.

Vaak gaat het dan om levens veranderende ervaringen die doorleefd en verwerkt zijn.
Uit de verwerking daarvan vloeit dan de wijsheid en veranderde bewustwording voort, waardoor het leven nooit meer hetzelfde wordt.

Soms laat de Gehangene simpelweg zien dat het verfrissend zou zijn om de dingen eens van een volledig andere kant te bekijken dan jouw eigen visie.

Vaak echter, kom ik de tarotkaart De Gehangene in een tarotlegging tegen als de kaart die aanduidt dat er zoveel in het leven van de cliënt is doorleeft dat daardoor de levensvisie voorgoed veranderd is.

Heftige levenservaringen en healing

Vrijwel altijd zijn daaraan heftige levenservaringen vooraf gegaan, die de wereld op de kop hebben gezet.
Als dat het geval is geeft de cliënt bijna altijd aan dat het achteraf gezien een periode van healing is geweest.

Het oude is losgelaten en uiteindelijk, na het doorleven van veel beproevingen, verder geheald als een soort inwijding naar een andere staat van ‘zijn’.

De tarotkaart De Gehangene en healing

Door de doorleefde healing ontstaat een andere energie en de opgedane wijsheid laat je dan op een compleet andere wijze naar het leven kijken.
Niets is dan meer als voorheen.

Vaak gaat dit gepaard met een gevoel van isolatie.
Als je leven haast letterlijk op de kop staat dan moet je door je innerlijke spirituele processen heen om er aan de andere kant uit te komen met wijsheid.
Dit is de diepere betekenis van de Gehangene in de tarot.

Vaak wijst de Gehangene naar levenslessen die je moet leren en op dat moment niet als zodanig ervaart.
Je ervaart dan lijden en verdriet of (spirituele) pijn, maar als je verder kijkt weet je dat jouw bewustzijn en levensvisie voorgoed veranderd zijn.

Pas als je diepgaande levenslessen en de daarbij behorende spirituele ‘inwijding’ hebt ondergaan, kun je de essentie van jouw leven beter doorgronden.

Zoals velen van jullie weten heb ik naast het werken met de tarot ook een diepgaande interesse in de astrologie.

De Gehangene en de thema’s van Chiron in de astrologie

In het boek van Melanie Reinhart ‘Chiron and the Healing Journey’ wordt ook verwezen naar de Gehangene in de tarot.

Chiron verwijst in de horoscoop naar onze wond, naar dat deel van onszelf waar we healing zoeken, maar wat wij zelf meestal niet kunnen helen.
Dan ontstaat vaak de behoefte om dit deel van onszelf wel te helen in de ander.

Chiron laat zien wat ons in het eerste deel van ons leven vaak enorm veel pijn en verdriet bezorgd, maar waar onze grootste kracht in een later deel van ons leven ligt.
Dit deel van onszelf is ons zieledoel en datgene wat we aan het eind van ons leven achter laten.

Misschien vraag je je af waarom je de verwijzing naar dit boek over Chiron tegen komt in relatie tot de Gehangene in de tarot.
De Gehangene wijst vrijwel altijd op spirituele wijsheid, maar uiteindelijk ook altijd op healing.

De gewonde healer en de Gehangene

Er zijn veel overeenkomsten tussen het archetype van de Gehangene en het archetype van Chiron als de Gewonde Healer en sjamaan.

Het kan heel veel ophelderen om je te verdiepen in de symboliek van de Gehangene in de tarot in combinatie met de healing en bewustwording die gepaard gaan met datgene wat Chiron in de horoscoop je aan inzichten kan bieden.

Quote:
“Chiron is about the wounds that make us wise” – Melanie Reinhart.

Wil je verder lezen over Chiron in jouw horoscoop?

Melanie Reinhart schreef ‘Chiron and the Healing Journey’.
Als je dit boek koopt, let dan op dat je dan de laatste versie (de derde editie, uitgebracht in 2009) koopt van dit boek, waaraan een belangrijke revisie is toegevoegd.

Liefs, Margreet

Wil je meer leren over de tarot?
Ik geef een schriftelijke Tarotcursus voor beginners met desgewenst de mogelijkheid om deel te nemen aan Intervisiedagen, waarin je met jouw medecursisten kunt oefenen door tarotleggingen voor elkaar te doen.
Er zijn gemiddeld 4 (soms 6 bij veel vraag) Intervisiedagen per jaar.
Ook geef ik een mondelinge Tarotcursus voor beginners in mijn praktijk in Almelo.

Gebruikte kaarten van links naar rechts:
Links: De Gehangene uit de Tarot of the Hidden Realm.
Midden: Pamela Colman Smith RWS Tarot
Rechts: Everyday Witch Tarot