Arcana Opleidingen

De Gehangene en healing in de tarot

De Gehangene en healing in de tarot

De Gehangene en healing in de tarot

De Gehangene in de tarot is een kaart met veel diepgang, waaraan zovelen voorbij gaan.
Als je naar de symboliek van de Gehangene in de tarot gaat kijken, dan is het eerste dat opvalt, dat de Gehangene ondersteboven in de boom hangt.

De symboliek van Gehangene in de tarot

In de oudere en originele Rider Waite versies van de tarotkaart de Gehangene (zie middelste kaart op de foto) zie je een stralenkrans om het hoofd van de Gehangene als symbool van het bereiken van Verlichting.

Regelmatig hoor je dat mensen zeggen dat ze inzichten en wijsheid hebben gekregen door de moeilijkere ervaringen in het leven.

Vaak gaat het dan om levens veranderende ervaringen die doorleefd en verwerkt zijn.
Uit de verwerking daarvan vloeit dan de wijsheid en veranderde bewustwording voort, waardoor het leven nooit meer hetzelfde wordt.

Soms laat de Gehangene simpelweg zien dat het verfrissend zou zijn om de dingen eens van een volledig andere kant te bekijken dan jouw eigen visie.

Vaak echter, kom ik de tarotkaart De Gehangene in een tarotlegging tegen als de kaart die aanduidt dat er zoveel in het leven van de cliënt is doorleeft dat daardoor de levensvisie voorgoed veranderd is.

Heftige levenservaringen en healing

Vrijwel altijd zijn daaraan heftige levenservaringen vooraf gegaan, die de wereld op de kop hebben gezet.
Als dat het geval is geeft de cliënt bijna altijd aan dat het achteraf gezien een periode van healing is geweest.

Het oude is losgelaten en uiteindelijk, na het doorleven van veel beproevingen, verder geheald als een soort inwijding naar een andere staat van ‘zijn’.

De tarotkaart De Gehangene en healing

Door de doorleefde healing ontstaat een andere energie en de opgedane wijsheid laat je dan op een compleet andere wijze naar het leven kijken.
Niets is dan meer als voorheen.

Vaak gaat dit gepaard met een gevoel van isolatie.
Als je leven haast letterlijk op de kop staat dan moet je door je innerlijke spirituele processen heen om er aan de andere kant uit te komen met wijsheid.
Dit is de diepere betekenis van de Gehangene in de tarot.

Vaak wijst de Gehangene naar levenslessen die je moet leren en op dat moment niet als zodanig ervaart.
Je ervaart dan lijden en verdriet of (spirituele) pijn, maar als je verder kijkt weet je dat jouw bewustzijn en levensvisie voorgoed veranderd zijn.

Pas als je diepgaande levenslessen en de daarbij behorende spirituele ‘inwijding’ hebt ondergaan, kun je de essentie van jouw leven beter doorgronden.

Zoals velen van jullie weten heb ik naast het werken met de tarot ook een diepgaande interesse in de astrologie.

De Gehangene en de thema’s van Chiron in de astrologie

In het boek van Melanie Reinhart ‘Chiron and the Healing Journey’ wordt ook verwezen naar de Gehangene in de tarot.

Chiron verwijst in de horoscoop naar onze wond, naar dat deel van onszelf waar we healing zoeken, maar wat wij zelf meestal niet kunnen helen.
Dan ontstaat vaak de behoefte om dit deel van onszelf wel te helen in de ander.

Chiron laat zien wat ons in het eerste deel van ons leven vaak enorm veel pijn en verdriet bezorgd, maar waar onze grootste kracht in een later deel van ons leven ligt.
Dit deel van onszelf is ons zieledoel en datgene wat we aan het eind van ons leven achter laten.

Misschien vraag je je af waarom je de verwijzing naar dit boek over Chiron tegen komt in relatie tot de Gehangene in de tarot.
De Gehangene wijst vrijwel altijd op spirituele wijsheid, maar uiteindelijk ook altijd op healing.

De gewonde healer en de Gehangene

Er zijn veel overeenkomsten tussen het archetype van de Gehangene en het archetype van Chiron als de Gewonde Healer en sjamaan.

Het kan heel veel ophelderen om je te verdiepen in de symboliek van de Gehangene in de tarot in combinatie met de healing en bewustwording die gepaard gaan met datgene wat Chiron in de horoscoop je aan inzichten kan bieden.

Quote:
“Chiron is about the wounds that make us wise” – Melanie Reinhart.

Wil je verder lezen over Chiron in jouw horoscoop?

Melanie Reinhart schreef ‘Chiron and the Healing Journey’.
Als je dit boek koopt, let dan op dat je dan de laatste versie (de derde editie, uitgebracht in 2009) koopt van dit boek, waaraan een belangrijke revisie is toegevoegd.

Liefs, Margreet

Wil je meer leren over de tarot?
Ik geef een schriftelijke Tarotcursus voor beginners met desgewenst de mogelijkheid om deel te nemen aan Intervisiedagen, waarin je met jouw medecursisten kunt oefenen door tarotleggingen voor elkaar te doen.
Er zijn gemiddeld 4 (soms 6 bij veel vraag) Intervisiedagen per jaar.
Ook geef ik een mondelinge Tarotcursus voor beginners in mijn praktijk in Almelo.

Gebruikte kaarten van links naar rechts:
Links: De Gehangene uit de Tarot of the Hidden Realm.
Midden: Pamela Colman Smith RWS Tarot
Rechts: Everyday Witch Tarot

Angst in de tarot

Angst in de tarot

Angst in de tarot

Angst wordt in de tarot op vele manieren weerspiegeld.
Angst is een emotie die we allemaal kennen.
Geen mens is volledig vrij van angst.

Hoe komt angst in de tarot naar voren?

In de 78 tarotkaarten wordt angst op vele manieren weerspiegeld.
Sommige tarotkaarten laten de beleving van angst zien, waar andere tarotkaarten juist weer angst oproepen.

Om angst kun je niet heen en als je regelmatig voor cliënten kaarten legt, dan zie je dat angst daadwerkelijk in ieders leven opduikt.
Op foto zie je enkele kaarten die op verschillende manieren angst weerspiegelen.

Angst in de tarot en de symboliek van de tarotkaart De Dood

De tarotkaart De Dood (links op de foto) roept vaak onmiddellijk angst op bij cliënten, want mensen die nog niet zo bekend zijn met de tarot, denken dan gelijk aan een fysieke dood.

De Dood is in de tarot echter een heel symbolische kaart.
Vaak laat hij zien dat er een einde komt aan een bepaalde periode in je leven en dat er een nieuwe periode begint.
In dat opzicht kan de tarotkaart de Dood ook heel mooi laten zien dat er een eind komt aan een moeilijke tijd en dat er een nieuw begin komt.

Transformatie is een ander thema van de tarotkaart De Dood.
De transformatie die aangeduid wordt door de tarotkaart De Dood is soms geen plezierige transformatie.
Achteraf realiseer je je echter vaak dat de verandering echt noodzakelijk was en dat je er door gegroeid bent.

Hoe de tarotkaart De Maan angst in de tarot weerspiegelt

De Tarotkaart De Maan (midden op de foto) symboliseert het – zoals C.G. Jung dit benoemde – Persoonlijk Onbewuste in de mens.
In het Persoonlijk Onbewuste zit alles waarvan we ons vaak letterlijk niet bewust zijn.

De donkere delen van jouw psyche en de emoties die jij weg drukt, zitten allemaal diep verborgen onder de oppervlakte van het bewustzijn.
In dat deel van ons zit ook angst.
De tarotkaart de Maan weerspiegelt, haast letterlijk, ons onbewuste met daarin onze angst.

Angst is namelijk een deel van ons dat ongewenst is.
Dat deel van onszelf drukken we liever weg, diep naar binnen, zodat we het niet hoeven te voelen en er ook niet aan hoeven te denken.

De tarotkaart de Maan vertelt je echter dat het beter is om je angst wel te onderzoeken en te kijken naar welk deel in jou zelf de angst jou leidt.
Als je kijkt naar je angsten, dan kun je er mee werken.
Je kunt je dan letterlijk bewust worden van het feit dat sommige angsten volledig irreëel zijn.

Zodra jij je daar bewust van bent, dan zul je de volgende keer als dat zelfde stukje angst de kop weer op steekt er aan terug denken dat het irreëel is en het erkennen als dusdanig.

De essentie van Zwaarden 8 weerspiegelt ook angst in de tarot

De tarotkaart Zwaarden 8 (rechts op de foto) is een kaart die laat zien dat je in de grip bent van je gedachten.
Je hebt het gevoel dat je vast zit en geen kant meer uit kunt.
Angst, in deze kaart gesymboliseerd door de acht zwaarden, zit echter meestal alleen in jouw gedachten.

Vaak geven deze gedachten vorm aan de ‘wat als… rampscenario’s’ die de meesten van ons zo goed kennen.
Maar dan is het goed om even stil te staan en je af te vragen of dat rampscenario ook daadwerkelijk jouw werkelijkheid is op dit moment of dat de angst alleen in jouw hoofd zit?

Mijn moeder zei vroeger vaak: “Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest”.
We weten allemaal hoe waar dat is.

De tarotkaart Zwaarden 8 laat je zien dat jij jezelf kunt bevrijden van jouw negatieve gedachtenspiraal die beheerst wordt door angst.
De vrouw op de kaart kan haar polsen bewegen, zodat ze haar handen vrij heeft om haar blinddoek af te doen.

Het af doen van die blinddoek laat je zien dat je uit de huidige situatie kunt stappen en zelf actie kunt ondernemen.
Jouw gedachten houden je in hun grip en veroorzaken de angst.

Diverse manieren om te werken aan angst

Er zijn zoveel manieren om te werken aan angst.
Dat kun je doen door bewustwording enerzijds en behandeling van de angst anderzijds.
Er zijn verschillende Bachbloesem remedies waarmee je angst kunt behandelen bij jezelf en bij anderen.

Ook kun je werken aan je angst door middel van EFT.
De afkorting staat voor Emotional Freedom Technique en wordt in Amerika heel veel toegepast.
Ook in Nederland wordt EFT, ook wel tapping genoemd, steeds vaker toegepast.

Bij EFT tik je met je vingertoppen op verschillende punten op je hoofd en bovenlichaam.
Deze punten corresponderen met acupressuur punten, die de stress in je hoofd en lijf verminderen.

Wil jij zelf ook leren werken met de tarot?
Ik geef een schriftelijke tarotcursus voor beginners en een mondelinge tarotcursus voor beginners.
Ook geef ik tarotconsulten in Almelo en desgewenst telefonisch.

Liefs, Margreet

Alle foto’s en teksten op deze website zijn © Margreet Oldenburger-Coffa

Pentakels 8 Met hart en ziel je werk doen

Pentakels 8 Met hart en ziel je werk doen

Pentakels 8: Met hart en ziel je werk doen

Pentakels 8 vraagt je of jij passie hebt voor je werk.
Doe jij werk waar je hart nog iedere dag sneller van gaat kloppen?
Stort jij je met hart en ziel in je werk?

Op de kaart zie je de Pentakels 8 kaart uit de Everyday Witch Tarot.
Ik hou van dit tarotdeck door de speelse manier waarop het thema van een kaart wordt neer gezet.

Op de kaart zie je een heks een drankje bereiden in haar grote ketel.
Ze blijft net zo lang perfectioneren totdat het brouwsel aan al haar verwachtingen en eisen kan voldoen.
Alleen als ze haar werk goed doet, zal het drankje zijn werk doen.

Heb jij last van sleur in je werk?

In ons dagelijks werk ervaren velen van ons vaak een sleur.
Ieder dag lijkt op de andere en soms lijkt het alsof er aan die werkdag geen eind komt.
En dat terwijl ieder weekend voorbij lijkt te vliegen.

Zelf heb ik van mijn passie mijn werk gemaakt.
Ik werk al met de tarot sinds mijn 16e, maar heb daarvoor gewerkt als docente Engels in het volwassenen onderwijs voordat ik de stap nam om van de tarot mijn dagelijks werk te maken.

Ik hou van de Engelse taal en daar les in geven was al een passie.
Maar dat maakte ook het verlangen los om les te gaan geven aan anderen hoe je op een diepgaande manier met de tarot kunt werken.
Zo ontstond Arcana Opleidingen!

Pentakels 8: leren door vallen en opstaan

Ik snap best dat het niet voor iedereen weg gelegd is om je werk te maken van de tarot, maar bij mij ging dat ook niet vanzelf.
Het leren door vallen en opstaan is, als het om werk gaat, voor iedereen een leerweg.

De boodschap van Pentakels 8

Of je nu maatschappelijk werker bent, achter de kassa werkt of verpleegkundige bent, het is allemaal even waardevol.
Dat wil zeggen, jij kunt het zelf waardevol maken.
Als jij er dag in dag uit naar streeft om steeds beter te worden in je werk, dan is dat een belangrijk doel om aan te werken.

Als je achter de kassa zit kun jij bijvoorbeeld een klant met een rothumeur een beter gevoel te geven door een vriendelijke opmerking of een welgemeende lach.
Dan heb jij daadwerkelijk een verschil gemaakt in het leven van diegene die bij jou kwam afrekenen.

Eigenlijk gaat het er niet om wat jouw baan is, als jij je hart en je gevoel er maar in legt.
Zie de kansen om iets goeds te doen in het leven van de mensen waar je mee werkt, hoe klein dan ook, dan kom je een heel eind.

Met de tarot doe ik dat dagelijks.
Ik geef inzichten, advies als dat nodig is en heel vaak een luisterend oor.
In sommige opzichten coach ik klanten als dat aan de orde komt.

Je bent nooit uitgeleerd

Pentakels 8 is een kaart die je vertelt dat je nooit, echt nooit, uitgeleerd bent.
Na 34 jaar werken met de tarot leer ik nog iedere dag bij.
Nog regelmatig zie ik nieuwe verbanden tussen kaarten, of kaarten op een specifieke positie in een tarotlegging, die ik nog niet eerder op die manier gezien had en die een nieuwe betekenis aan een tarotkaart toevoegen.

Eigenlijk is Pentakels 8 een kaart die je uitnodigt om steeds beter te worden in je werk en er je hart en ziel in te stoppen.
Als je een baan hebt waar je ongelukkig in bent, is er dan iets wat jij kan doen om het beter te maken?
Is het een optie om te zoeken naar een andere baan of omscholing?

Pentakels 8: met hart en ziel

Als jij echt niet je hart en ziel in jouw werk kunt stoppen, compenseer dit dan door een hobby te zoeken waar je wel jouw hart en ziel in kunt stoppen.
Doe leuke dingen met je gezin, een boswandeling samen of alleen maakt een wereld van verschil.

Wat je ook doet, zorg dat je trots op jezelf kunt zijn aan het einde van de dag, ook al is het maar om iets heel kleins!
Zorgen dat jouw leven zin heeft heb je helemaal zelf in de hand.

Werken met de tarot

Op woensdag 28 november gaat de Mondelinge tarotcursus voor beginners van start in Almelo.
Er zijn nog maar twee plekjes vrij.
De cursus duurt tien avonden en iedere twee weken is er een les, waarin je leert hoe jij ook met de tarot kunt leren werken.

Als je te ver weg wilt of niet kunt reizen, dan kun je ook de schriftelijke tarotcursus voor beginners doen, gewoon vanuit jouw eigen huis.
Je krijgt dan het lesmateriaal toegestuurd en ik begeleid je persoonlijk bij de tarotleggingen die jij doet en als huiswerk instuurt ter correctie.

Heb je vragen? Neem contact met me op!

Liefs, Margreet

Halloween en Samhain vieren: de sluiers tussen de werelden zijn dun

Halloween vieren: de sluiers tussen de werelden zijn dun

Halloween en Samhain vieren: de sluiers tussen de werelden zijn dun

Wat is de betekenis van Halloween en Samhain?

31 oktober 2018. Vandaag is het Halloween!
Door velen wordt 31 oktober Halloween genoemd, vooral in Amerika en ‘trick and treat’ wordt tegenwoordig ook in Nederland al een traditie.

De betekenis van Halloween en Samhain

Door velen echter, wordt deze dag Samhain genoemd, ook wel All Hallow’s Eve.
Dit is een heilige dag waarop de sluiers tussen de werelden dus zijn.
Het contact met spirits en voorouders is eenvoudiger te leggen.
De sluiers tussen de wereld van de levenden en de overledenen zijn zo dun, dat het voor velen merkbaar is.

Droom je over je geliefde overledenen?
In deze tijd, gedurende de aanloop naar Samhain, gebeurt het vaker dat je droomt over een geliefde overledene of een geur ruikt die je specifiek aan hem of haar doet denken.
Dat is niet griezelig, maar heel bijzonder.

Wat is de essentie van Halloween en Samhain?

De spirits van heb die ons voor gegaan zijn, kunnen makkelijker contact maken met ons en vaak komen ze in dromen.
Het kan ook zijn dat je de hele tijd aan iemand moet denken.
Dit zijn allemaal boodschappen van de spirit wereld.

Voor de Kelten, heksen en druïden en alle aanhangers van het paganisme is 31 oktober een heilige dag.
Deze dag markeert het einde van het jaar en het nieuwe jaar begint op 1 november.
Het is een dag waarop we de voorouders eren, zij die voor ons kwamen

Er zijn veel manieren om deze dag speciaal en bijzonder te maken, ook als je geen pagan (heiden) bent.
Deze dag is immers te bijzonder om hem zomaar voorbij te laten gaan.

Enkele manieren om Samhain en Halloween te vieren

  • Bezoek het graf of de graven van jouw voorouders. Door hun graf te bezoeken eer je hen die jou het leven hebben gegeven.
  • Maak een altaartje voor je voorouders en/of overleden geliefden. Dat kan heel simpel door (een paar) foto’s te plaatsen op een kastje of tafeltje met een kaarsje erbij. Zelf heb ik een permanent voorouder altaar, dat het hele jaar door staat, maar sommige mensen vinden het fijner om dat alleen te doen voor deze speciale dag.
  • Brand salie in je huis om het energetisch te reinigen en besteed extra aandacht aan deuren en ramen.
  • Deel een maaltijd met je voorouders en je overleden geliefden. Je kunt er voor kiezen om een extra bord te dekken en te vullen met een deel van de maaltijd die je bereid hebt en dit op de tafel erbij te zetten. Je kunt ook een deel van jouw eigen maaltijd laten staan en op een bord voor de voorouders leggen. Wees stil tijdens de maaltijd en denk aan je voorouders en overleden geliefden. Doe geen lampen aan, maar verlicht de ruimte alleen met kaarsen. Als de maaltijd beëindigd is zet je het bord met eten buiten, maar wel zo dat dieren het niet op kunnen eten.
  • Doe aan divinatie gedurende de avond, liefst ook bij kaarslicht en vraag om boodschappen van je geliefden. Je kunt daarvoor tarotkaarten gebruiken, orakels, Ogham staafjes of een van de vele andere manieren om aan divinatie te doen. Voor mij persoonlijk is deze dag één van de meest speciale, magische dagen van het jaar. Nogmaals, je hoeft geen heks of heiden te zijn om deze dag een speciaal tintje te geven. Een gesprek met je overleden geliefden kan altijd en zij horen je ook altijd, maar vandaag is de dag waarop het nog eenvoudiger is voor jou om hen ook te horen of te voelen. Dat kan als een zucht wind zijn, een geurtje dat je ruikt, kaarsen die gaan knetteren of een geluid. Wees niet bang en geniet van het contact.

Op 1 november begon voor onze voorouders de winter, want vaak viel in november de eerste sneeuw al.
Gedurende de hele periode tussen Halloween/Samhain en de Winterzonnewende, waarin we veel meer binnen leven en ook wat meer naar binnen gekeerd zijn, is het eenvoudiger om je overleden geliefden te bereiken.

Het allerbeste resultaat zul je echter hebben gedurende Halloween oftewel Samhain!
Veel plezier en geniet ervan!

P.s:Kaarten op de foto: Earthy Souls and Spirits Oracle van Terri Foss
De tak op de foto is Yew (Taxus Baccata), vandaag tijdens Samhain gevonden. Yew/Taxus is de 20e boom uit het Ogham alfabet.
Yew / Taxus is gelinkt aan Samhain en verbindt je met de voorouders.
De planeet die gelinkt is aan Yew/Taxus is Saturnus, het astrologische zonneteken is Schorpioen, waarvan Pluto de heerser is.

Liefs en Samhain Blessings,
Margreet

Heb jij herinneringen aan vorige levens?

Heb jij herinneringen aan vorige levens?

Heb jij herinneringen aan vorige levens?

Herinneringen aan vorige levens komen soms in dit huidige leven naar de voorgrond.
Vaak komen vorige levens in dit leven naar voren door gebeurtenissen in het huidige leven.

Heb jij wel eens meegemaakt dat je iemand in één oogopslag ‘herkende’, terwijl je deze persoon nog nooit eerder bewust had ontmoet?
Dat je iemand recht in de ogen kijkt en gewoon weet: Jou ken ik al heel lang?

Als dit gebeurt kun je het soms niet plaatsen in de realiteit van alledag en haal je jouw schouders op en gaat weer door.
Toch blijft dat gevoel, dat schokje van herkenning, dan aan je knagen, maar het verdwijnt al snel naar de achtergrond, ergens diep in je geheugen.

Herinneringen aan vorige levens in dromen

Soms komen de herinneringen aan vorige levens in een droom.
Dat is vaak het geval bij dromen die zich blijven herhalen en waarin je mensen ziet die je niet kent.
Als je dan wakker wordt, blijft de herinnering aan die droom vaak nog een tijdje bij je.
Keert die droom, soms in een andere context, terug na een tijdje, dan weet je dat de droom een diepere betekenis heeft voor jou.

De evolutie van de ziel

Herinneringen aan vorige levens brengen als het ware de evolutie van de ziel door de verschillende incarnaties in beeld.
De meeste mensen hebben geen bewuste herinneringen aan vorige levens.

Toch komen soms deze herinneringen aan vorige levens in een tarotconsult naar boven.
Vaak in de vorm van relaties met geliefden in dit leven, soms in werksituaties, maar ook in het alledaagse leven door middel van thema’s die zich blijven herhalen.

Herhalende thema’s in het huidige leven

Blijven sommige thema’s hardnekkig terugkomen in jouw leven?
Heb jij wel eens het gevoel dat het leven je een les lijkt te willen leren?
Dat is ook zo!

Als je telkens tegen dezelfde situatie of hetzelfde thema in jouw leven aan blijft lopen, dan is er vaak een achterliggende oorzaak.
Het kan zijn dat jouw ziel ervoor gekozen heeft om in dit huidige leven een thema helemaal uit te werken, totdat je de ‘les’ geleerd hebt waar jij voorafgaand aan jouw incarnatie voor hebt gekozen.

Ik ben er absoluut van overtuigd dat we in ieder leven dat we leiden situaties doorleven die ons levensdoel uitwerken.
Voordat je incarneert (opnieuw geboren wordt) heeft jouw ziel er voor gekozen om in een situatie geboren te worden waarin jij de kansen krijgt om te werken aan de evolutie van jouw ziel.

Het is echter aan jou om de keuze te maken om wel of niet aan een levensles te werken.
Als je er voor kiest om dit niet te doen kan het thema in een volgend leven weer terugkeren.

Vaak zeggen mensen dan tegen mij dat ze er onmogelijk voor gekozen kunnen hebben om iets vreselijks mee te maken in dit leven.
Dat kan moeilijk te aanvaarden zijn, zeker als er tragische gebeurtenissen aan ten grondslag liggen.

Persoonlijke herinneringen aan vorige levens

Ik had als kind van vier al een herinnering aan een vorig leven en gedurende mijn leven kwamen er nog veel meer bij.

Op vakantie in Yorkshire stond ik op een brug in een klein oud dorp en voor mij was een splitsing.
Ik wist welke kant we op moesten en wat ik daar zou gaan zien.

In een winkeltje daar vroeg de man achter de toonbank uit welk plaatsje ik kwam, omdat ik het dialect van de streek sprak, maar hij me nog nooit eerder had gezien.

Ik weet dat ik in minstens één vorig leven in Yorkshire heb geleefd.
Ik heb zowel in dromen als in het dagelijks leven bewuste herinneringen daar aan.
Soms zorgt dat voor verdriet, omdat ik heimwee heb naar Yorkshire, alsof ik hier in Nederland niet helemaal thuis hoor.

Toch weet ik dat mijn ziel daar bewust voor heeft gekozen, hoe pijnlijk sommige lessen die we in dit leven moeten doorleven ook zijn.

Ervaringen van cliënten met vorige levens

Heel regelmatig zie ik tijdens tarotconsulten thema’s in het leven mijn cliënten die telkens weer terug blijven keren.

Soms komt er dan een glimpje van een vorig leven terug bij mijn cliënt, als we daar in een tarotconsult verder op in gaan.
Het kan helpen om te weten waarom je moeilijke lessen mee maakt in dit leven.
Het neemt het verdriet niet weg, maar verklaart soms zoveel.

Het mooie vind ik dat cliënten me later dan vertellen dat ze andere beslissingen hebben genomen daardoor, waardoor hun leven een andere wending heeft genomen.

Inzicht in levensthema’s

Door inzicht te hebben in terugkerende thema’s in het leven, kunnen we bewuste beslissingen maken.
Beslissingen om fouten niet te blijven herhalen.
Besluiten dat dit stukje van een levensles klaar is en niet blijvend doorleefd hoeft te worden.

Herinneringen aan vorige levens maken het leven niet altijd makkelijker.
In mijn mening echter wel vaak zinvoller en bewuster, omdat we door het zien van onze levensthema’s andere keuzes kunnen maken.

De evolutie van de ziel heeft mij altijd mateloos gefascineerd.
Dat ik dit in mijn dagelijks werk tegen kom geeft mijn leven extra betekenis en diepgang.
Niet in ieder tarotconsult komen herinneringen aan vorige levens aan de orde, maar als dat wel gebeurt dan geeft het zoveel voldoening.

Ik ben benieuwd of jij al dan niet bewuste herinneringen hebt aan vorige levens. Laat het me weten!

In mijn tarotpraktijk in Almelo geef ik tarotconsulten en tarotcursussen, zowel schriftelijk als mondeling
Bel me of stuur me gerust een email voor meer informatie.

Meer lezen?
Net een tikkeltje anders dan anderen

Liefs, Margreet

Gedragsproblemen bij honden maken baasjes wanhopig

Gedragsproblemen bij honden drijven baasjes to wanhoop

Gedragsproblemen bij honden drijven baasjes tot wanhoop

Gedragsproblemen bij honden (maar ook katten) kunnen hun baasjes tot wanhoop drijven.
Angst, onzekerheid, agressie, stress, bijtgedrag, uitvalgedrag, trekken aan de riem en overmatig blaffen zijn de meest voorkomende problemen waarvoor hondeneigenaren aan de bel trekken.

Angst en onzekerheid bij honden veroorzaken vaak bijtgedrag of in veel gevallen uitvalgedrag naar andere honden.
Al snel wordt dan gezegd dat de hond agressief is naar andere honden toe, terwijl de hond in veel gevallen vooral angstig of onzeker is.
Dit kan zeker, als het niet behandeld wordt, lijden tot bijtgedrag of uitvalgedrag als beschermingsmechanisme om andere honden op een afstandje te houden.

Agressief of juist angstig?

Veel hondeneigenaren weten echter niet dat er vaak onzekerheid of angst zit achter het bijtgedrag of uitvalgedrag van honden.
Uitvalgedrag van een hond betekent niet altijd dat een hond ook daadwerkelijk bijtgedrag zal gaan vertonen.

Vaak is bijtgedrag echter wel het resultaat als er niet ingegrepen wordt.
Helaas wordt al gauw gezegd dat een hond agressief is, zonder te kijken naar de achterliggende oorzaak.
Als je echter niet weet wat de oorzaak is dan bestaat de kans dat je niet doordringt tot de essentie van de gedragsproblemen van je hond.

Behandel de achterliggende oorzaak voor bijtgedrag of uitvalgedrag

Als de achterliggende oorzaak angst of onzekerheid is, dan is het raadzaam om daar te beginnen met de aanpak van het uitvalgedrag of bijtgedrag.
Eerst kijken naar de oorzaak voor gedragsproblemen bij honden en deze effectief behandelen en begeleiden is een eerste vereiste.

De oorsprong van gedragsproblemen bij honden

Ik hoor regelmatig verhalen van eigenaren die vertellen dat hun hond gebeten is als pup en dat hun hond sindsdien angstig en onzeker is en daardoor zelf ook bijtgedrag of uitvalgedrag gaat vertonen.

Is de oorzaak van de angst of onzekerheid nooit echt behandeld?
Dan is het zeker niet te laat.
Met Bachbloesemremedies kun je effectief gedragsproblemen bij honden behandelen.
Dit kan ook als de oorzaak voor het gedragsprobleem van de hond al een hele tijd speelt.

Het effect van Bachbloesems op gedragsproblemen bij honden

Bachbloesemremedies zijn enorm effectief als het gaat om het behandelen van gedragsproblemen bij honden (en andere huisdieren).
Veel gedragstherapeuten zullen dit bevestigen.
Het is daarbij wel belangrijk dat je het gedrag van je hond kent en ook weet wat dit probleemgedrag bij je hond mogelijk heeft veroorzaakt.
Als je de oorzaak van het gedragsprobleem kent, dan kun je dit effectief gaan behandelen met Bachbloesemremedies.

Welke Bachbloesemremedies kies je bij de behandeling van probleemgedrag?

Om tot de keuze van de juiste Bachbloesemremedies bij probleemgedrag te komen is het belangrijk dat je de werking van de Bachbloesemremedies bij diergedrag kent.
Het behandelen van mensen werkt niet op dezelfde manier als het behandelen van een probleemgedrag bij dieren.

Bij het kiezen van de Bachbloesemremedie(s) die je wilt gaan inzetten voor het gedragsprobleem van de hond, moet je ook weten in welke gevallen je bepaalde bloesems juist wel of niet kiest.

Een grondige kennis van het toepassen van Bachbloesems voor het probleemgedrag van jouw dier, of het dier dat jij behandelt, is daarbij essentieel.

Kennis van het gedrag van dieren in combinatie met het begrijpen van het dierbeeld van iedere Bachbloesemremedie is een vereiste om gedragsproblemen bij honden effectief te kunnen behandelen.

Kennis van gedragsproblemen bij honden

Voor een hond die bijtgedrag of uitvalgedrag vertoont zijn verschillende Bachbloesems toe te passen.
Met het begrijpen van het verschil in werking van de Bachbloesems staat of valt de toepassing van de juiste Bachbloesems.

In combinatie met het opdoen van kennis van gedragsproblemen bij honden kun je de juiste selectie maken van Bachbloesems die je toe wilt passen.

Veel gedragstherapeuten volgen bij Arcana Opleidingen de cursus Bachbloesemtherapie voor dieren, omdat het toepassen van de kennis van Bachbloesems in combinatie met het begrijpen van het gedrag van het dier een perfecte combinatie is.

Je leert in de cursus Bachbloesemtherapie voor dieren werken met toegepaste casuïstiek zodat je ervaring opdoet om kennis van diergedrag te combineren met het inzetten van de juiste Bachbloesems.

Ook leer je hoe jij combinaties van Bachbloesems zelf toe kunt passen bij probleemgedrag van honden en andere huisdieren.

Je gaat ook werken met het behandelen van ongewenste emoties bij huisdieren, zoals bijvoorbeeld angst, onzekerheid, stress of verdriet, maar ook traumatische ervaringen.

De cursus Bachbloesemtherapie voor dieren wordt niet alleen gevolgd door gedragstherapeuten, maar ook door heel veel eigenaren van huisdieren.

Eigenaren van huisdieren kennen hun dieren (meestal) heel erg goed en kunnen hun dieren, zowel honden als katten (of paarden) met Bachbloesemtherapie voor dieren begeleiden in alle fases van hun leven.

Heb je vragen? Neem gerust contact met me op.
Liefs,
Margreet Oldenburger-Coffa

Home